Privacy en klachtrecht

In mijn praktijk kunt u erop rekenen dat er zorgvuldig met de vertrouwelijke informatie die u aan mij verstrekt wordt omgegaan. Zonder uw toestemming zal er niets naar buiten worden gebracht van wat u mij tijdens de sessies vertelt. 

Hoe ik mijn privacy geregeld heb kunt in onze privacyverklaring zien.

Mocht ik mij in uw ogen niet aan bovengenoemd beroepsgeheim houden, of hebt u andere klachten over mij of mijn wijze van behandelen, dan ben ik hier op aanspreekbaar. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich tot de beroepsethische commissie van de beroepsvereniging richten waar ik lid van ben, en een klacht tegen mij indienen.

Omdat ik lid ben van NIP, LVVP en VGCt ben ik gehouden aan de beroepsethische codes van deze instanties.