Kosten en vergoeding

Verzekerde zorg

Zowel op eigen initiatief als op verwijzing van uw huisarts of praktijkondersteuner GGZ, kunt u zich aanmelden.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen zijn er een aantal voorwaarden.

  • De belangrijkste is de diagnose die door de psycholoog wordt gesteld. Wanneer deze diagnose beantwoord aan wat sedert 2014 is vastgelegd, als wettelijke criteria voor "verzekerde zorg" zullen de kosten geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Wanneer uw psycholoog een contract met uw verzekeraar heeft afgesloten krijgt u alles vergoed, wanneer uw psycholoog geen contract heeft krijgt u een gedeeltelijke vergoeding, meestal om en nabij de 80%. Vraag dit na bij uw verzekeraar. Een en ander hangt ook nog weer af van uw polis.
  • Daarnaast is het noodzakelijk dat u een verwijzing van uw huisarts heeft, waarin deze aangeeft dat hij/zij verwijst op "vermoeden van" een specifieke stoornis/ DSM V classificatie.
  • Tevens moet de AGB code van de huisarts op deze verwijsbrief vermeld staan.
  • En de datum van de verwijzing moet vooraf gaan aan het eerste gesprek bij de psycholoog.

Wanneer uw psycholoog een contract heeft met de verzekeraar wordt de rekening na afsluiting van de behandeling naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Wanneer uw psycholoog geen contract heeft krijgt u de rekening na afsluiting thuisgestuurd. U dient de rekening dan zelf bij uw zorgverzekeraar in.

De rekening is gebaseerd op een zogenaamd "zorgproduct". Er zijn 4 zorgproducten in de Generalistische basis GGZ, te weten : kort, middel, intensief en chronisch, en dit is gerelateerd aan een hoeveelheid tijd die nodig is geweest voor de behandeling. De maximale tarieven volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) zijn:

  • 180001 Traject Kort Maximum tarief € 522,13 
  • 180002 Traject Middel Maximum tarief € 885,01
  • 180003 Traject Intensief Maximum tarief € 1434,96 
  • 180004 Traject Chronisch Maximum tarief € 1380,49 
  • 180005 Onvolledig behandeltraject: € 228,04

Psychologenpraktijk Zuidema heeft in 2021 contracten met zorgverzekeraars die behoren tot de Zilveren Kruis/Achmea groep, zorgverzekeraars die deel uitmaken van Menzis en Caresq.

Houdt u er rekening mee dat het verplichte eigen risico voor in 2021 verkregen zorg € 385,00 euro bedraagt. Dit is het bedrag wat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed.

Niet verzekerde zorg

Een aantal klachten en problemen waarvoor u de psychologenpraktijk bezoekt worden niet meer tot de verzekerde zorg gerekend. Dit zijn onder andere, relatieproblemen, werkgerelateerde problemen, rouw, aanpassingsstoornissen. Deze zorg dient u zelf te betalen, en wordt per consult gedeclareerd. Mogelijk heeft u een aanvullende verzekering die deze kosten dekt, vraag dit na bij uw verzekeraar. In dit geval spreken we van "overig product" ( OVP).

Het bedrag wat Zuidema declareert voor OVP is € 101,00 .

Bel tijdig af

In alle gevallen, zowel voor niet verzekerde, als voor verzekerde zorg, geldt dat wanneer u uw afspraak niet nakomt, of wanneer u zich te laat afmeldt, hiervoor ook kosten worden berekend. Deze zijn niet declareerbaar bij de verzekeraar. Het zgn "no show" tarief bedraagt in de praktijk Zuidema € 55,00.

Te laat in deze praktijk is: minder dan 48 uur van te voren.

U kunt zich telefonisch afmelden door een bericht in te spreken op de voice mail.